Kampanjen med gratis personlighetstest har nu avslutats. Du kan dock fortfarande registrera ditt CV och bli sökbar för rekryterare och head hunters.


Tips och råd

För att testet ska bli så rättvisande som möjligt bör du svara ärligt. Risken finns att man kanske vill vara något som man faktiskt inte är, och svarar därefter. Det generella tipset är att tänka på hur du agerar i arbetssituationer och svara därefter. Fundera inte över vad arbetsgivaren vill ha för svar. Det finns inget facit – utan svara så sanningsenligt som du kan. Inget svar är rätt eller fel.

Du har rätt till en förklaring

Arbetsgivare använder tester av olika anledningar. Det kan vara för att hitta en viss personlighetstyp för en specifik tjänst, eller se om den sökande passar in i ett befintligt arbetslag. Be alltid arbetsgivaren att förklara syftet med testet. Workmints satsning innebär att du gör testet frivilligt och kostnadsfritt. Vi kommer inte att använda resultatet i några andra sammanhang än de du själv godkänt.

Inget resultat är hundraprocentigt – utan ska ses som ett diskussionsunderlag

Tänk på att testresultat sällan är avgörande för om du ska få jobbet eller ej. Det är bara en av flera faktorer som spelar in. Om du har gjort ett personlighetstest men inte fått jobbet är det en bra idé att kontakta arbetsgivaren och be om respons kring ditt testresultat. Det är en värdefull erfarenhet inför nästa gång du gör ett personlighetstest. Och en möjlighet att utveckla dig själv. Fördelen med seriösa tester är att de kan ge en bredare bild av den sökandes personlighet, i jämförelse med att enbart hålla en intervju.

Exempel på företag som tillhandahåller personlighetstester:


Cut-e www.cut-e.se


TalentQ www.talentq.se

Master Management www.master.se
SHL/OPQ www.shl.com
SLG www.slgint.com

"Det var spännande och lärorikt"

Henrik Boström, 27, ekonom, Stockholm, är en av dem som registrerat sitt CV på Workmint och gjort ett gratis personlighetstest.


 • Vad har du för tidigare erfarenhet av tester?

  – Jag har gjort några olika under ledarskapskursen på högskolan. Syftet var att se vilken ledarstil man har. Jag har aldrig genomfört tester i samband med att jag sökt jobb, men skulle inte ha något emot att göra det.
 • Hur ställer du dig till tester?

  – Positivt. Jag tycker mig ha en ganska bra uppfattning om mig själv och hur jag reagerar i olika situationer. Det är intressant att se om resultatet visar ungefär det man hade tänkt sig.
 • Hur var testet från Cut-e i jämförelse med andra test du gjort?

  – Det gav en bredare bild av min personlighet och hur jag agerar i olika arbetssituationer. Tidigare test har mest påvisat hur jag fungerar som ledare.
 • Är du nöjd med resultatet?

  – Ja, det visar ungefär det jag hade tänkt mig. Det är tydligt och skrivet på ett bra sätt. Vissa beskrivningar känns klockrena. Det visar även på vissa saker jag kan bli bättre på. Givetvis avgörs resultatet av hur ärlig man är i sina svar. Men jag ser ingen anledning till varför man inte skulle vara det.
 • Lärde du dig något?

  – Egentligen framkom inget nytt som jag inte visste tidigare om mig själv. Men det är alltid spännande och lärorikt att göra personlighetstester. Det här kändes seriöst och välgjort.

Kontakta oss

Workmint AB Karlavägen 50, SE-114 49 Stockholm +46 8-400 208 50 info@workmint.com www.workmint.com

Bookmark and Share