Kampanjen med gratis personlighetstest har nu avslutats. Du kan dock fortfarande registrera ditt CV och bli sökbar för rekryterare och head hunters.


Om kampanjen

Workmint vill i samarbete med testbolaget Cut-e ge dig som jobbsökare makten och möjligheten att testas på egna villkor. Vi vill öka inblicken i hur testförfarandet går till och förbereda dig inför läget där du hamnar i “heta stolen” under en rekryteringprocess. Dessutom är det bra att veta vad du kan förvänta dig av ett seriöst testbolag – vi vill höja standarden kring testförfarandet. Det finns många testbolag och alla är tyvärr inte seriösa. Vi är medvetna om att kandidater kan känna sig orättvist behandlade. Vi uppmuntrar dig att våga ställa krav på företag som testar dig. Det är din rätt att få veta varför du testas och hur resultatet kommer att användas. Du har rätt till en bra återkoppling på resultatet.

Trött på CV-databaser och att registrera ditt CV om och om igen? – Det slipper du nu!

Workmint är en ny typ av CV-databas där flera rekryterare och headhunters samarbetar för att göra så bra rekryteringar som möjligt, och det genom att förmedla kandidater till varandra. På Workmint registrerar du dig en gång och blir sökbar för flera rekryterare och headhunters på samma gång. Workmint är en exklusiv CV-databas endast för professionella rekryterare vilket gör att ditt CV aldrig blir publikt för någon arbetsgivare utan ditt medgivande.

 • Bli sökbar för ett stort antal rekryterare och headhunters genom en och samma registrering
 • Ökar dina karriärmöjligheter, ditt CV matchas mot flera rekryteringsuppdrag samtidigt
 • Ökar dina chanser till drömjobbet, via Workmint förmedlar rekryterare kandidater till varandra
 • Inga publika CV:s, ditt CV blir endast synligt för professionella rekryterare
 • Ange karriärsstatus och styr själv hur synlig du är

Användning av tester vid rekrytering

Personlighetstester av olika slag har länge använts inom många områden och verksamheter, och förekommer allt oftare vid rekryteringar. Oavsett vad du söker för tjänst i dag är det stor chans att du kommer få genomföra ett test. Tillvägagångssätten är olika och användandet av dem skiljer sig en del från företag till företag. Vissa lägger ett enklare test i samband med ansökan för att gallra bland de sökanden. Andra företag använder test i rekryteringsprocessens slutskede, vilket är det vanligaste.

"Det var spännande och lärorikt"

Henrik Boström, 27, ekonom, Stockholm, är en av dem som registrerat sitt CV på Workmint och gjort ett gratis personlighetstest.


 • Vad har du för tidigare erfarenhet av tester?

  – Jag har gjort några olika under ledarskapskursen på högskolan. Syftet var att se vilken ledarstil man har. Jag har aldrig genomfört tester i samband med att jag sökt jobb, men skulle inte ha något emot att göra det.
 • Hur ställer du dig till tester?

  – Positivt. Jag tycker mig ha en ganska bra uppfattning om mig själv och hur jag reagerar i olika situationer. Det är intressant att se om resultatet visar ungefär det man hade tänkt sig.
 • Hur var testet från Cut-e i jämförelse med andra test du gjort?

  – Det gav en bredare bild av min personlighet och hur jag agerar i olika arbetssituationer. Tidigare test har mest påvisat hur jag fungerar som ledare.
 • Är du nöjd med resultatet?

  – Ja, det visar ungefär det jag hade tänkt mig. Det är tydligt och skrivet på ett bra sätt. Vissa beskrivningar känns klockrena. Det visar även på vissa saker jag kan bli bättre på. Givetvis avgörs resultatet av hur ärlig man är i sina svar. Men jag ser ingen anledning till varför man inte skulle vara det.
 • Lärde du dig något?

  – Egentligen framkom inget nytt som jag inte visste tidigare om mig själv. Men det är alltid spännande och lärorikt att göra personlighetstester. Det här kändes seriöst och välgjort.

Kontakta oss

Workmint AB Karlavägen 50, SE-114 49 Stockholm +46 8-400 208 50 info@workmint.com www.workmint.com

Bookmark and Share