Testresultat och återkoppling

Rapporten sammanfattar resultatet från Cut-e:s personlighetstest "shapes". I testet shapes grupperas 18 viktiga yrkeskompetenser i fyra olika områden:

Social interaktion
Hur hanterar du sociala situationer på jobbet? Hur duktig är du på att bygga och underhålla ett socialt nätverk i ditt arbete? Är du lyhörd för andras behov och önskemål? Tycker du om att hjälpa andra att utvecklas? Uppträder du med gott socialt självförtroende? Är du bra på att förhandla? Bidrar du gärna till arbetsgruppens fungerande och prestation?

Operativa kompetenser
Hur välutvecklat är ditt affärstänkande? Kan du arbeta på ett systematiskt och välplanerat sätt? Har du uppnått goda resultat tidigare? Följer du de regler och rutiner som är uppsatta? Är du bra på att fatta beslut? Är du noggrann och plikttrogen på jobbet?

Intellektuella kompetenser
Har du lätt för att snabbt förstå komplexa problem? Hur effektivt arbetar du med konceptuella och strategiska frågor? Är du en kreativ och innovativ person på jobbet? Är du öppen för förändring? Ser du till att hålla dig à jour på jobbet och lära dig nya saker?

Emotionella kompetenser
Är du beredd att ta initiativ och ansvar i arbetssituationer? Kan du hålla fokus även i stressiga situationer? Hur bra är du på att hantera motgångar och svårare situationer? Är du medveten om dina styrkor och utvecklingsområden?

Resultaten i rapporten är baserade på en jämförelse av dina svar mot en stor grupp svenskar med liknande bakgrund som du själv. Resultatet för respektive kompetens återges på en fem-gradig skala från "svag" till "mycket stark". Forskning har visat att din skattning av ditt eget beteende har ett samband med ditt faktiska beteende inom olika kompetensområden, och du får i denna rapport en fingervisning om dina styrkor och utvecklingsområden.

Tänk på att resultatet från ett personlighetstest inte är en absolut sanning. Resultatet ska i stället användas som ett diskussionsunderlag där du tex får hjälp att formulera dina starkaste kompetensområden. Du kan även lära dig mer om vad du behöver utveckla för att bli mer effektiv på jobbet, och därmed också veta bättre vilken typ av arbete som passar dig bäst.

Rapporten kommer således att ta fram dina tydligaste styrkor och utvecklingsområden. Du kan sedan använda resultatet på en rad olika sätt:
(a) använd innehållet som en del av din personliga och professionella utveckling;
(b) bifoga kartläggningen till ditt CV i din nästa jobbansökan, så ger du dina potentiella arbetsgivare ett seriöst underlag för jobbintervju;
(c) se till att söka dig till arbeten som passar dina styrkor på ett bra sätt, det vinner både du och din arbetsgivare på;
(d) bygg vidare på dina starkaste sidor, lägg inte så mycket energi på att träna sådant du inte är så bra på. Att träna sådant som man är dålig på är mest bara frustrerande och tråkigt. Satsa i stället din energi på dina starkaste sidor.

Lycka till / Med vänliga hälsningar Cut-e

"Det var spännande och lärorikt"

Henrik Boström, 27, ekonom, Stockholm, är en av dem som registrerat sitt CV på Workmint och gjort ett gratis personlighetstest.


 • Vad har du för tidigare erfarenhet av tester?

  – Jag har gjort några olika under ledarskapskursen på högskolan. Syftet var att se vilken ledarstil man har. Jag har aldrig genomfört tester i samband med att jag sökt jobb, men skulle inte ha något emot att göra det.
 • Hur ställer du dig till tester?

  – Positivt. Jag tycker mig ha en ganska bra uppfattning om mig själv och hur jag reagerar i olika situationer. Det är intressant att se om resultatet visar ungefär det man hade tänkt sig.
 • Hur var testet från Cut-e i jämförelse med andra test du gjort?

  – Det gav en bredare bild av min personlighet och hur jag agerar i olika arbetssituationer. Tidigare test har mest påvisat hur jag fungerar som ledare.
 • Är du nöjd med resultatet?

  – Ja, det visar ungefär det jag hade tänkt mig. Det är tydligt och skrivet på ett bra sätt. Vissa beskrivningar känns klockrena. Det visar även på vissa saker jag kan bli bättre på. Givetvis avgörs resultatet av hur ärlig man är i sina svar. Men jag ser ingen anledning till varför man inte skulle vara det.
 • Lärde du dig något?

  – Egentligen framkom inget nytt som jag inte visste tidigare om mig själv. Men det är alltid spännande och lärorikt att göra personlighetstester. Det här kändes seriöst och välgjort.

Kontakta oss

Workmint AB Karlavägen 50, SE-114 49 Stockholm +46 8-400 208 50 info@workmint.com www.workmint.com

Bookmark and Share