Kampanjen med gratis personlighetstest har nu avslutats. Du kan dock fortfarande registrera ditt CV och bli sökbar för rekryterare och head hunters.


Frågor och svar kring personlighetstest

Jag får meddelande om att jag redan har ett konto på Workmint, vilket jag inte känner till?
Inga konton på Workmint har skapats utan samtycke. Däremot kan du har registerat dig via någon av våra samarbetspartners, exempelvis Unionen, Metro, HRsociety, Arbetsportalen eller Executive People m.m.

Finns det möjlighet att få en muntlig återkoppling på mitt gratis personlighetstest?
Ja, Workmint har ett samarbete med TalentQ som erbjuder personlighetstest och muntlig återkoppling till självkostnadspriset 1498 kronor. Kontakta oss på talentq@workmint.com så hjälper vi dig med det. I denna tjänst får du en mer utförlig muntlig återkoppling kring ditt testresultat.

Vem har tillgång till mitt resultat från personlighetstestet?
Ditt testresultat är helt konfidentiellt och personligt. Ingen annan än du själv har tillgång till ditt testresultat. För att ladda upp det på din profil på Workmint behöver du spara ner testrapporten på din dator för att sedan ladda upp det på Workmint.com.

Vad är det jag egentligen testas på i detta kostnadsfria personlighetstest?
Testet “Shapes” ber dig värdera olika påståenden om dina kompetenser och beteenden i arbetslivet. Tänk på att svara ärligt. Då testet anpassar sig efter hur du svarar kan du uppleva att det blir ganska svårt att svara. Testet väljer ut de mest relevanta jämförelserna för dig vilket gör att testet går snabbare än traditionella personlighetstest. Tidigare tog det ofta 45-60 minuter att genomföra ett seriöst personlighetstest. Det här tar 15-20 minuter – så avsätt tid och sitt gärna ostört. Svara utifrån hur du skulle agera i en arbetssituation.

Jag tycker inte testet alls överensstämmer och resultatet känns missvisande, får jag göra om testet?
Det finns egentliga inga "rätt" eller "fel" på ett testresultatet utan ska mer fungera som vägledning snarare än ren fakta. Eftersom tjänsten är helt gratis för dig men normalt kostar ca 3000-5000kr är det svårt för oss att erbjuda flera kostnadsfria tester men vi gör vad vi kan för att du ska känna dig nöjd och trygg med ditt testresultat. Kontakta oss på support@workmint.com så ska vi hjälpa dig på bästa möjliga vis.

Hur får jag tillgång till resultatet från mitt gratis personlighetstest?
Testresultatet får du tillgång till direkt när du genomfört testet på ditt konto. Annars är det bara att logga in på ditt konto på Workmint.com och klicka på "make the test" där du fann testet, nedanför hittar du dina resultatrapporter som går att ladda ner på antingen engelska eller svenska.

Kan jag använda testresultatet hur jag vill?
När du har slutfört ditt gratis personlighetstest visas en länk till den nedladdningsbara rapporten i PDF-format, som du kan spara ner och använda fritt i ansökningshandlingar. Du kan även ladda upp det ihop med ditt CV på workmint.com. Ingen annan än du har tillgång till ditt egna testresultat.

Hur vanligt är det med personlighetstester?
Personlighetstester av olika slag har länge använts inom många områden och verksamheter, och förekommer allt oftare vid rekryteringar. Oavsett vad du söker för tjänst i dag är det stor chans att du kommer få genomföra ett test. Tillvägagångssätten är olika och användandet av dem skiljer sig en del från företag till företag. Vissa lägger ett enklare test i samband med ansökan för att gallra bland de sökanden. Andra företag använder test i rekryteringsprocessens slutskede, vilket är det vanligaste.

Hur skiljer sig det här testet från andra gratis personlighetstest som finns på nätet?
Cut-e som har skapat "Shapes" har egen forskning och testet är certifierat och vetenskapligt godkänt av DnV. Det skiljer sig på så vis att Cut-e ständigt kontrollerar om testet stämmer överens med verkligheten, om man får liknande resultat när man gör testet flera gånger, om det kan förutspå hur man kommer bete sig på arbetet etc. Denna sorts forskning finns inte bakom andra gratistest på internet.

Vad är ett personlighetstest
En typ av psykologiskt test som beskriver personligheten. Ofta används självskattningstest, men så kallade projektiva test förekommer också, där personens tolkningar av till exempel bilder anses berätta om dess personlighet. En vanlig syn inom den akademiska världen är att personlighetstest bör ha goda psykometriska värden, då framför allt en god reliabilitet samt validitet. Testerna används oftast i vid personbedömning, anlagsbedömningar till exempel vid rekrytering.

Varför personlighetstest?
Med hjälp av tester skapas en beteendeprofil som kan jämföras med en befintlig grupp, för att se om den passar ihop med övriga gruppens. Det är ett bra sätt för att rekrytera rätt person till rätt tjänst.

Om jag vill ta bort mitt konto, hur går jag tillväga?
I nuläget går det inte att radera sitt konto själv utan du måste maila till info@workmint.com Då vi är under hög arbetsbelastning just nu på IT kan det dröja ett par dagar men du kommer få en bekräftelse att ditt konto är raderat.

"Det var spännande och lärorikt"

Henrik Boström, 27, ekonom, Stockholm, är en av dem som registrerat sitt CV på Workmint och gjort ett gratis personlighetstest.


 • Vad har du för tidigare erfarenhet av tester?

  – Jag har gjort några olika under ledarskapskursen på högskolan. Syftet var att se vilken ledarstil man har. Jag har aldrig genomfört tester i samband med att jag sökt jobb, men skulle inte ha något emot att göra det.
 • Hur ställer du dig till tester?

  – Positivt. Jag tycker mig ha en ganska bra uppfattning om mig själv och hur jag reagerar i olika situationer. Det är intressant att se om resultatet visar ungefär det man hade tänkt sig.
 • Hur var testet från Cut-e i jämförelse med andra test du gjort?

  – Det gav en bredare bild av min personlighet och hur jag agerar i olika arbetssituationer. Tidigare test har mest påvisat hur jag fungerar som ledare.
 • Är du nöjd med resultatet?

  – Ja, det visar ungefär det jag hade tänkt mig. Det är tydligt och skrivet på ett bra sätt. Vissa beskrivningar känns klockrena. Det visar även på vissa saker jag kan bli bättre på. Givetvis avgörs resultatet av hur ärlig man är i sina svar. Men jag ser ingen anledning till varför man inte skulle vara det.
 • Lärde du dig något?

  – Egentligen framkom inget nytt som jag inte visste tidigare om mig själv. Men det är alltid spännande och lärorikt att göra personlighetstester. Det här kändes seriöst och välgjort.

Kontakta oss

Workmint AB Karlavägen 50, SE-114 49 Stockholm +46 8-400 208 50 info@workmint.com www.workmint.com

Bookmark and Share