Kampanjen med gratis personlighetstest har nu avslutats. Du kan dock fortfarande registrera ditt CV och bli sökbar för rekryterare och head hunters.


Om personlighetstestet

Vilka är Cut-e som skapat testet?

Cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning över internet inom rekrytering, urval och personalutveckling. Cut-e genomför årligen över 2 miljoner testningar i över 70 länder på över 25 språk.


Till cut-e.se

Vilka är Workmint?

Workmint är en ny typ av CV-databas där flera rekryterare och headhunters samarbetar för att göra så bra rekryteringar som möjligt, och det genom att förmedla kandidater till varandra. På Workmint registrerar du dig en gång och blir sökbar för flera rekryterare och headhunters på samma gång. Workmint är en exklusiv CV-databas endast för professionella rekryterare vilket gör att ditt CV aldrig blir publikt för någon arbetsgivare utan ditt medgivande.

 • Bli sökbar för ett stort antal rekryterare och headhunters genom en och samma registrering
 • Ökar dina karriärmöjligheter, ditt CV matchas mot flera rekryteringsuppdrag samtidigt
 • Ökar dina chanser till drömjobbet, via Workmint förmedlar rekryterare kandidater till varandra
 • Inga publika CV:s, ditt CV blir endast synligt för professionella rekryterare
 • Ange karriärsstatus och styr själv hur synlig du är


Till workmint.com

Så går det till

Testet “Shapes” ber dig värdera olika påståenden om dina kompetenser och beteenden i arbetslivet. Tänk på att svara ärligt. Då testet anpassar sig efter hur du svarar kan du uppleva att det blir ganska svårt att svara. Testet väljer ut de mest relevanta jämförelserna för dig vilket gör att testet går snabbare än traditionella personlighetstest. Tidigare tog det ofta 45-60 minuter att genomföra ett seriöst personlighetstest. Det här tar 15-20 minuter – så avsätt tid och sitt gärna ostört. Svara utifrån hur du skulle agera i en arbetssituation.

Testresultat och återkoppling

Här kommer information från Cut-e om vad för resultat som presenteras, praktiska tips och hur du använder rapporten på bästa möjliga vis. Bli ännu bättre på det du är bra på!

Hur levereras resultatet?

Återkopplingsrapporten kan laddas ner i form av en PDF-fil när du slutfört hela testet. Rapporten kan du spara och använda i ansökningsförfaranden och även ladda upp tillsammans med ditt CV på www.workmint.com.

Hur skiljer sig det här testet från gratistest som finns på nätet?

Cut-e har egen forskning och testet är certifierat och vetenskapligt godkänt av DnV. Det skiljer sig på så vis att Cut-e ständigt kontrollerar om testet stämmer överens med verkligheten, om man får liknande resultat när man gör testet flera gånger, om det kan förutspå hur man kommer bete sig på arbetet etc. Denna sorts forskning finns inte i gratistest på internet.

Vad är ett personlighetstest

En typ av psykologiskt test som beskriver personligheten. Ofta används självskattningstest, men så kallade projektiva test förekommer också, där personens tolkningar av till exempel bilder anses berätta om dess personlighet. En vanlig syn inom den akademiska världen är att personlighetstest bör ha goda psykometriska värden, då framför allt en god reliabilitet samt validitet. Testerna används oftast i vid personbedömning, anlagsbedömningar till exempel vid rekrytering.

Varför test?

Med hjälp av tester skapas en beteendeprofil som kan jämföras med en befintlig grupp, för att se om den passar ihop med övriga gruppens. Det är ett bra sätt för att rekrytera rätt person till rätt tjänst.

"Det var spännande och lärorikt"

Henrik Boström, 27, ekonom, Stockholm, är en av dem som registrerat sitt CV på Workmint och gjort ett gratis personlighetstest.


 • Vad har du för tidigare erfarenhet av tester?

  – Jag har gjort några olika under ledarskapskursen på högskolan. Syftet var att se vilken ledarstil man har. Jag har aldrig genomfört tester i samband med att jag sökt jobb, men skulle inte ha något emot att göra det.
 • Hur ställer du dig till tester?

  – Positivt. Jag tycker mig ha en ganska bra uppfattning om mig själv och hur jag reagerar i olika situationer. Det är intressant att se om resultatet visar ungefär det man hade tänkt sig.
 • Hur var testet från Cut-e i jämförelse med andra test du gjort?

  – Det gav en bredare bild av min personlighet och hur jag agerar i olika arbetssituationer. Tidigare test har mest påvisat hur jag fungerar som ledare.
 • Är du nöjd med resultatet?

  – Ja, det visar ungefär det jag hade tänkt mig. Det är tydligt och skrivet på ett bra sätt. Vissa beskrivningar känns klockrena. Det visar även på vissa saker jag kan bli bättre på. Givetvis avgörs resultatet av hur ärlig man är i sina svar. Men jag ser ingen anledning till varför man inte skulle vara det.
 • Lärde du dig något?

  – Egentligen framkom inget nytt som jag inte visste tidigare om mig själv. Men det är alltid spännande och lärorikt att göra personlighetstester. Det här kändes seriöst och välgjort.

Kontakta oss

Workmint AB Karlavägen 50, SE-114 49 Stockholm +46 8-400 208 50 info@workmint.com www.workmint.com

Bookmark and Share